Berndt Russberg

Berndt Russberg

f. 1931

Liljevägen 15, 462 61 Vänersborg
0521-167 51

UTBILDNING
ABF:s målarskola för Britta Emanuelsson
Grafikkurser för Göte Sällström

UTSTÄLLNINGAR
Vårsalongen, Vänersborg, samlingsutställning, 1968, 2001
Konstgillet, Vänersborg, samlingsutställning, 1970 – 200
Herning och Ikaas, samlingsutställning, Danmark 1973
Bohussalongen, Uddevalla, samlingsutställning, 2000
Vänersborgs Konsthall, samlingsutställning, 1992-94, 1998, 2000, 2005
Intermezzo i regi av Amnesti, Fängelset Vänersborg, samlingsutställning, 1997
Konsthallen, Trollhättan, samlingsutställning, 1997, 1999, 2005
Holmestrand, Norge, samlingsutställning, 1999
Konsthallen Lidköping, samlingsutställning, 2007
Kristiansstad, samlingsutställning, 2007
Konstgillet, Vänersborg, separatutställning, 1972, 1992, 2007

MEDLEMSKAP
GÄK:s Konstnärssektion, Vänersborgs Konstgille
Vänersborgs Konstgrafiska Verkstad
Svenska Konstnärsförbundet

STIPENDIER
Vänersborgs Konstgilles kamratstipendium 1995

REPRESENTERAD
Statens konstråd
Älvsborgs läns landsting
Vänersborgs kommun
Marks kommun
Västra Götalandsregionen Konstenheten