Edvard Nilsson

edvardnilson@hotmail.com

UTBILDNING
Grundläggande grafikkurs, VKV, 2015

UTSTÄLLNINGAR
Några Målare, Vänersborg, Samlingsutställning, 2011
Vänersborgssalongen, Vänersborgs Konsthall, Jurerad samlingsutställning, 2010 

Top