Petronella Simonsbacka

Södergatan 1A, 462 34 Vänersborg
gussimonpe@student.gu.se
0730-75 96 24

UTBILDNING
Kurs i koppargrafik för Ulrika Wennersten, VKV, 2017

UTSTÄLLNINGAR
Vänersborgssalongen (deltog med verket Jag i fototeknik, silverbromid), 2017
Älvkulturs konstvandring, samlingsutställning hos VKV, 2017

MEDLEMSSKAP
Vänersborgs Konstgrafiska Verkstad

Top