Medlemsvillkor

För att få bli medlem i Vänersborgs Konstgrafiska Verkstad, måste man ha kunskaper i grafik genom konstutbildning eller liknande, så att man är självgående i verkstaden, och detta måste man kunna bevisa genom intyg eller liknande.

Om man inte har kunskapen som krävs kan man få det genom att gå kurs hos oss.

Man ansöker om medlemsskap genom att skicka eller lämna några grafiska blad till styrelsen, samt ett kort brev med uppgifter om sig själv och syftet med medlemsansökan. Styrelsen går igenom ansökan och beslut om medlemskap tas på nästkommande föreningsmöte.

AVGIFTER
Man betalar en inträdesavgift på 500 kronor som bland annat finansierar nyckeln till ytterdörren som alla medlemmar har var sin av. Sedan tillkommer (för närvarande) 170 kr per månad i medlemshyra och då får man använda verkstaden så mycket man vill. Järnklorid, rengöringsvätskor, kopparputs, hård- och mjukgrund, m m ingår i månadshyran. Kopparplåt och tryckpapper finns till självkostnadspris i verkstan.


FÖRENINGENS STADGAR

Läs våra stadgar här.

medlemsmaterial

Top