Våra stadgar

Stadgar för föreningen Vänersborgs Konstgrafiska Verkstad

(Reviderad upplaga 2023-03-15)

 • 1. Föreningens namn är Vänersborgs Konstgrafiska Verkstad. Föreningen skall ha sitt säte i Vänersborg.
 • 2. Föreningen Vänersborgs Konstgrafiska Verkstad har som uppgift att tillhandahålla en grafisk verkstad för seriöst verksamma bildskapare, som behärskar de grafiska teknikerna. Föreningen skall verka för en god konstnärlig kvalitet i sin verksamhet med framställning av grafiska blad i olika tekniker samt medverka till spridning av intresset för den grafiska konstarten. Föreningen skall även visa den yngre generationen intresse och verka för att hålla verkstaden i modernt skick.
 • 3. Nya medlemmar väljes in och skall betala en inträdesavgift. Inträdesavgiftens belopp fastställes av årsmötet. Varje medlem betalar månadshyra, vilken bestäms av årsmötet. Uppsägningstiden av medlemskapet är tre månader. Medlem i verkstaden kan den bli som genom utbildning eller erfarenhet behärskar maskiner och de grafiska metoderna samt kan arbeta självständigt i verkstaden. Verkstaden ställer krav på medlem att uppträda seriöst och att inte skada verkstaden materiellt eller på annat sätt. Den sökandes kunskaper bedöms av styrelsen, som sammankallar till möte för inval. Samtidigt utses någon att vara den nya medlemmen behjälplig den första tiden.
 • 4. Vänersborgs Konstgrafiska Verkstad skall ledas av en styrelse på minst fem personer, nämligen ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och en ledamot. Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av styrelseledamöterna är samlade och kallelse utgått..
 • 5. Årsmöte skall hållas senast den 15 mars. Kallelse skall utgå minst tio dagar före årsmötet.
 • 6. Föreningens firmatecknare är ordförande och kassör var för sig.
 • 7. Föreningens räkenskaper skall föras per kalenderår. Årsmötet utser revisorer.
 • 8. För stadgeändring krävs ¾ majoritet och förslaget till stadgeändring skall bifogas kallelsen till mötet.
 • 9. För deltagande i samlingsutställningar med Vänersborgs Konstgrafiska Verkstad, krävs att alla aktuella månadshyror för året är betalda, samt andra eventuella utgifter såsom utlägg för material, avgift för utställning, gemensamma bensinkostnader etc.
 • 10. Årsmötet fastställer hyra för lokalen under kommande verksamhetsår.
 • 11. Den som ej betalar beslutad månadsavgift kan efter 12 månader bli utesluten ur föreningen. Först måste dock påminnelse ha skickats från kassören, en månad före utgången 12-månaders period.

 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google