Arne Tångne

Trollhättan
0520-48 05 51

UTBILDNING
Gerlesborgsskolan

UTSTÄLLNINGAR
Trollhättan, samlingsutställning, 1996,
Vänersborg, samlingsutställning, 2001, 2006,
Konstgillet Vänersborg, separat utställning, 1998
Handkraft, Trollhättan, separat utställning, 2002
Konstfrämjandet, Uddevalla, separat utställning, 2003
Vänersborgs Konsthall, samlingsutställning, 2000, 2005
Konstfrämjandet, Uddevalla, samlingsutställning, 2001
Dalslands Center, samlingsutställning, 2004
Silvenska villan, Säffle, samlingsutställning, 2006
Lidköpings Konsthall, samlingsutställning, 2007 

Top