Erja Tienvieri

Oreberg 115, 468 90 Vänersnäs
erja.tienvieri@gmail.com

UTBILDNING
Konstfack, Stockholm, 1979–83
Gerlesborgs konstskola, Stockholm, 1987–89
Konstfackskolan, Grafik, djuptryck & fotopolymer, 3hp
Ålgårdens specialutbildning i konstgrafik, Borås, 2013

UTSTÄLLNINGAR I URVAL
Galleri De Unga, Stockholm, samlingsutställning, 1990
Ung konst i Fyrstad, Trollhättans Konsthall, samlingsutställning, 1992
Konst i Fyrstad, samlingsutställning, 1995
52 djur och 5 konstnärer, Älvsborgs läns museum, samlingsutställning, 1995
Animalen, Landskrona Konsthall, samlingsutställning, 1995
Vårsalongen, Liljevalchs Konsthall, Stockholm, samlingsutställning, 1993, 1997, 1999
Galleri Överkikaren, Stockholm, separatutställning, 2000
Den store elgutstillingen, nordisk samlingsutställning, Norge 2003-05
Barnet i mej, KRO, KKV, Gerlesborg, samlingsutställning, 2007
Tryckexponering, Ålgårdens galleri, Borås, 2014
”Mångfald”, Vänersborgs Konstgrafiska, Mimers Konsthall, Kungälv, 2014
”Landscape”, Galleri 3, Vänersborg, 2015
Internationella litografisymposiet, Tidaholm, 2015
”Hjul”, KC-väst, Göteborg, 2015

MEDLEMSKAP
Medlem i KRO

Top